inspartum påbygging

Inspartum-40.jpg

inspartum påbygging er et tilbud til deg som har fullført inspartum instruktørutdanning
(eller annen relevant utdanning, les mer under «Fritak» nedenfor), og som ønsker å utvikle
deg ytterligere som gruppetreningsinstruktør.

inspartum påbygging vil ha ulike tema, innhold og omfang. Tema vil for eksempel være: Avansert koreografi, musikkbruk og miksing av musikk, mobilitetstrening, funksjonell styrketrening, seniortrening osv.

Se kalenderen for oversikt over inspartum påbygging.

Pris

inspartum påbygging 1 dag
2 200,-

inspartum påbygning 2 dager
3 800,-

 

 

Fritak: Hvis du tidligere har tatt grunnutdanning innen gruppetrening (f.eks. ved NIH Aktiv, Safe Education eller lignende), kan du søke om fritak fra inspartum instruktørutdanning for påmelding til inspartum påbygging. Les mer om hvordan du gjør dette under påmelding.

Datoer for inspartum påbygging finner du i kalenderen. Her finner du også ytterligere informasjon om hver enkelt påbygging. Påmelding gjøres her.

Sted: Athletica Domus, Trimveien 4, 0372 Oslo.

Følg oss gjerne på instagram for fortløpende oppdateringer: @inspartum.no