kaleidoskop_#1.jpg
spiral.jpg

inspartum akademi

Vår visjon er å inspirere til å skape en bedre folkehelse og et mer smilende Norge! Gjennom engasjement, kreativitet, kunnskap og glede, ønsker vi å bidra til et ytterligere kvalitetsløft innen gruppetrening. 

inspartum engasjerer og utdanner instruktører innen gruppetrening til selv å skape nye, unike treningsopplevelser, som igjen kan inspirere til nytt engasjement og treningsglede i befolkningen.

inspartum er et akademi og illustrerer en sirkel, der engasjement og inspirasjon går hånd i hånd som i en oppadgående spiral. Navnet inspartum springer ut fra denne idéen. «ins» fra å inspirere og det latinske ordet «partum» som betyr å skape, spire eller føde.


HVa tilbyr inspartum?

inspartum akademi ønsker å bidra til et ytterligere kvalitetsløft innen gruppetrening, og vil derfor levere utdanning, kurs og workshops til aktører i treningssenterbransjen, samt grunnutdanning og påbyggingsstudier for de som ønsker å jobbe som instruktører.

inspartum vil i tillegg skreddersy egne kurs etter ønske fra den enkelte kunde, og har som mål å gjøre utdanning og kursing av gruppetreningsinstruktører fleksibelt, enkelt og tilgjengelig for alle treningssentre i Norge.

Gjennom engasjement, kreativitet, kunnskap og glede, vil inspartum tilby komplette kurs og utdanning, faglig forankret og med hoved- fokus på å knytte teori og praksis sammen på en inspirerende og ny måte. inspartum akademi vil sørge for å gi alle gruppetreningsinstruktører en helhetlig forståelse av faget gruppetrening, og gi dem den videre oppfølgingen de trenger for å lykkes.

Inspartum-421.jpg

Les om vår instruktørutdanning og workshops under, eller ta direkte
kontakt
for mer informasjon og/eller et skreddersydd tilbud.