Inspartum-464.jpg

inspartum instruktørutdanning

For å få medlemmene til å komme jevnlig tilbake og trives med gruppetrening, er det avgjørende at instruktørene leverer kvalitetssikker og motiverende trening, som øker treningslyst og bevegelsesglede hos den enkelte deltaker. Grunnleggende kunnskap om både treningslære, motivasjon/coaching, musikk- og instruksjonsteori, øvelser og design av egne timer, er derfor svært viktig for at gruppetreningsinstruktører skal lykkes.

Vi har stor tro på gruppetrening som en arena for bevegelsesglede, og vi i inspartum akademi ønsker å gi alle som vil jobbe som gruppetreningsinstruktører en solid og faglig forankret utdanning. Gjennom inspartum instruktørutdanning får du den kunnskapen og de verktøyene som gjør at du selv kan designe effektive, kreative og motiverende gruppetimer. Vi vil gi deg kompetansen og inspirasjonen til å skape! Datoer for inspartum instruktørutdanning finner du i kalenderen. Påmelding gjøres her.

Instruktørutdanningen gjennom inspartum akademi består av et 21 timers grunnkurs, i tillegg til valgfri fordypning på 21 timer. Studenten kan velge mellom fordypningene inspartum kondisjon & koreografi (21t), inspartum styrke (21t) eller inspartum sykkel (21t). Det er også mulig å legge til begge eller alle tre kurshelgene til det første grunnkurset.

For at inspartum instruktørutdanning skal godkjennes, må studenten gjennomføre grunnkurset og minimum en av de tre andre fordypningene med 100 % oppmøte, i tillegg til bestått teoretisk og praktisk eksamen.


Utdanningen

Gjennom inspartum instruktørutdanning får du en fullverdig grunnutdanning innen gruppetrening. Du tilegner deg den kunnskapen som er nødvendig for å kunne designe og lede gruppetimer i sal og på sykkel. Vi i inspartum akademi vil sørge for å gi deg som student en helhetlig forståelse av faget gruppetrening, og vi har hovedfokus på å knytte teori og praksis sammen på en lærerik og inspirerende måte. inspartum instruktørutdanning er i hovedsak en praktisk utdanning og vi vektlegger at studentene jobber både individuelt og i grupper underveis. Som student vil du få tett oppfølging i løpet av undervisningshelgene.

I etterkant av fullført utdanning vil du få tilgang til en egen «inspartum akademi-gruppe» på Facebook, der du kan utveksle erfaringer med andre medstudenter, i tillegg til å kunne kommunisere med og få hjelp av foreleserne. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver som forberedelse i forkant av kursstart, i tillegg til hjemmeoppgaver mellom de ulike undervisningshelgene. Detaljert informasjon om dette kommer ved påmelding.


inspartum grunnkurs

inspartum grunnkurs er den første undervisningshelgen og tar for seg grunnleggende ferdigheter innen gruppetrening. Denne helgen danner grunnlaget for resten av instruktørutdanningen. Dette er en undervisningshelg med noe mer teori, men vi vil også vektlegge å sette teoretisk kunnskap i praksis gjennom denne helgen. Grunnkurset har et omfang på totalt 21 timer undervisning, i tillegg til at studenten må forberede seg i forkant av kursoppstart. Detaljert timeplan og oversikt over kurslitteratur som må anskaffes og leses i forkant, kommer i egen mail til den gitte student etter påmelding.

Disse hovedtemaene vil bli gjennomgått:

•       Instruktørrolle
•       Kommunikasjon
•       Motivasjon og coaching
•       Treningslære
•       Anatomi og fysiologi
•       Musikkteori
•       Intensitetsstyring og belastning
•       Skadeforebygging
•       Sikker trening
•       Tøying og bevegelighet


inspartum kondisjon & koreografi

Fordypningshelgen «inspartum kondisjon & koreografi» gir deg verktøyene som kreves for å kunne designe og lede kondisjonstimer med trinn, enten på gulv eller step. Helgen er i all hovedsak praktisk og har et omfang på totalt 21 timer. I løpet av denne helgen lærer du både hvordan du skal lage og lære bort koreografi til typiske aerobic-, step- og dansetimer på en pedagogisk og motiverende måte, i tillegg vil du lære hvordan du lager trinn til enklere timer som for eksempel høypuls. Du vil også lære hvordan du instruerer en kondisjonstime med trinn, hvordan skape intensitet ved hjelp av ulike trinn og hvordan du går frem for å designe dine egne timer. Dette er helgen for deg som er glad i musikk og trinntimer, og som ønsker å lære hvordan du kan gi deltakere dine unike treningsopplevelser på gulv eller step.

Disse hovedtemaene vil bli gjennomgått:

•       Instruksjonsteori
•       Instruksjonsteknikk og tegngiving
•       Blokkbygging, gulv/step
•       Metodikker, gulv/step
•       Intensitetsstyring
•       Timedesign


INSPARTUM STYRKE

Fordypningshelgen «inspartum styrke» gir deg verktøyene som kreves for å kunne designe og lede styrketimer i sal. Helgen er både teoretisk og praktisk, og har et omfang på totalt 21 timer. Du vil lære om kroppens anatomi, biomekanikk i praksis, hvordan tilrettelegge for funksjonelle og effektive styrketimer og hvordan du skal veilede deltakerne. Alle studentene vil få individuelle tilbakemeldinger på eget øvelsesbilde og teknikk, og du vil også opparbeide deg en øvelsesbank for videre design av egne styrketimer. Dette er helgen for deg som liker styrketrening, og som vil lære hvordan du kan gi deltakerne dine unike og lærerike styrketimer.

Disse hovedtemaene vil bli gjennomgått:

•      Anatomi og biomekanikk
•       Teknikk og egenferdighet
•       Musikkbruk i styrketrening
•       Instruksjon og veiledning
•       Baseøvelser
•       Øvelser og organisering
• Timedesign


INSPARTUM SYKKEL

Fordypningshelgen «inspartum sykkel» gir deg verktøyene som kreves for å kunne designe og lede sykkeltimer i gruppe. Helgen er både teoretisk og praktisk, og har et omfang på totalt 21 timer. Du vil lære noe om kroppens anatomi, biomekanikk i praksis, hvordan tilrettelegge for motiverende og effektive sykkeltimer og hvordan du skal veilede deltakerne, i tillegg til å få feedback på eget øvelsesbilde/teknikk. Du vil også opparbeide deg en grunnleggende forståelse for videre design av egne sykkeltimer. Dette er helgen for deg som liker sykkel, og som vil lære hvordan du kan gi deltakerne dine unike og lærerike sykkelopplevelser.

Disse hovedtemaene vil bli gjennomgått:

•      Sykkel som utholdenhetstrening
•       Treningslære
•       Anatomi og biomekanikk
•       Instruktørrollen på sykkel
•       Sykkelteknikk og egenferdighet
•       Musikkbruk
• Timedesign


EKSAMEN

Praktisk og teoretisk eksamen
For å få inspartum instruktørutdanning godkjent, må studenten gjennomføre grunnkurset i tillegg til valgfri fordypningshelg, bestå praktisk og teoretisk eksamen og ha 100% oppmøte. Praktisk eksamen vil gjennomføres på siste kursdag av fordypningshelgen («inspartum kondisjon & koreografi», «inspartum styrke» eller «inspartum sykkel»). Teoretisk eksamen leveres ut uken etter endt praktisk eksamen, og har en innleveringsfrist på 14 dager. Tar du full instruktørutdanning, vil eksamen leveres ut etter siste fordypning. Mer informasjon om dette kommer ved påmelding.


Info

 

Datoer for inspartum instruktørutdanning finner du i kalenderen. Påmelding gjøres her.

Tider for utdanning: Fredag 15:00-21:00, lørdag 09:00-17:00 og søndag 10:00-17:00.
Sted: Athletica Domus, Trimveien 4. 0372 Oslo.

Etter endt instruktørutdanning, har du mulighet til å delta på ulike inspartum påbyggingskurs.
inspartum workshops krever imidlertid ingen forkunnskaper.

Ønsker du at inspartum akademi skal skreddersy et eget kurs/utdanning for ditt treningssenter, ta kontakt for tilbud og mer informasjon.


Inspartum-422.jpg
 
Eva Katrine er en veldig flink kursholder og det er kvalitet på alt hun gjør. Tilbakemeldingene hennes er spesifikke, nyttige og lærerike. Å være på kurs med Eva Katrine er morsomt, givende og inspirerende – hun er en ekte gruppetreningsguru!
— Eline Hegbom, gruppetreningsinstruktør SiO Athletica, Oslo